Jaký je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací

18.06.2015 22:24

Rehabilitace (volně přeloženo z latiny jako znovu uschopnění) se skládá z pěti složek: pracovní, sociální, technické, léčebné a pedagogické. Společně tím vytvářejí koncept tzv. ucelené rehabilitace. Každá z těchto složek má své odborníky, kteří ji zaštiťují a všichni společně utváří tzv. multidisciplinární tým.

Fyzioterapie spadá společně s ergoterapií, klinickou logopedií a psychologií do složky léčebná rehabilitace. Tím se dostáváme k odpovědi na naši otázku. Fyzioterapie a rehabilitace nejsou synonyma. Rehabilitace je nadřazený pojem pro fyzioterapii a jejich významy by se neměly zaměňovat.

S tím jde v ruku v ruce oslovování fyzioterapeuta jako rehabilitační pracovník. To dřívější nepřesné pojmenování je zavádějící. Neříkáme tím, koho myslíme. Rehabilitačních pracovníků je velká řada. Můžeme se bavit o klinickém logopedovi či psychologovi, ale samozřejmě i o fyzioterapeutovi. Rehabilitační pracovník je obecný název pro všechny odborníky multidisciplinárního týmu.