Jsou slova fyzioterapeut a masér synonyma?

18.06.2015 22:22

Masérem se stává člověk, který vystuduje odborné učiliště či střední školu v oboru masér nebo absolvuje odborný kurz. Absolventi se uplatňují při poskytování masérských služeb ve studiích či salonech. Maséři nejsou zdravotníci, a tudíž nemohou být jejich služby součástí českého systému zdravotního pojištění.

Fyzioterapeut využívá nabytého komplexního zdravotnického vzdělání o člověku, diagnostice, terapii a hlavně prevenci pohybových obtíží. Moderní fyzioterapie je založena na nových poznatcích o funkci mozku v oblasti kontroly a učení pohybu. Fyzioterapeut pracuje ve zdravotnických státních či soukromích zařízeních.