Individuální cvičení

"Mít pružná záda kočičí, fyzioterapie Vás naučí."

Při první návštěvě Vás fyzioterapeut nejprve vyšetří. Při vyšetření se snaží zjistit, jak a proč se daný jedinec hýbe či nehýbe, proč jej některý pohyb bolí a jaké používá náhradní pohybové vzory. Jakmile zjistí hlavní problém a jeho příčinu, spolu s pacientem určí cíl, kterého by mělo být v terapii dosaženo a také naplánuje celý průběh terapie v určitém časovém horizontu.

Pro dosažení stanoveného cíle pak fyzioterapeut volí prostředky a prvky pohybové, fyzikální a manuální terapie podle toho, jaké jsou jeho vědomosti a znalosti. Každý terapeut se specializuje na něco jiného a nemůže být vzdělán ve všech dostupných metodách a konceptech. V ideálním případě by měl fyzioterapeut jednotlivé metody a prostředky kombinovat. Po každé terapeutické jednotce by měl alespoň orientačně vyhodnotit krátkodobý efekt terapie a jeho dopad na stanovený cíl.

 

 

Fotogalerie: Individuální cvičení