O mně

 

Fyzioterapeutem se může stát ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu tohoto povolání dle platného zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. V současné době lze tento obor studovat pouze na vysoké škole v bakalářském nebo navazujícím magisterském programu s možností následujícího postgraduálního vzdělávání.

Již před 2500 lety v dobách Hippokrata se mluvilo o blahodárném účinku pohybu na lidský organismus. Od těchto dob se obor vyvíjel a zdokonaloval společně s pokrokem vědy o lidském těle. Na svůj vrchol si však musel počkat až do 20. století, kdy došlo k velkým objevům na poli neurologie, neurofyziologie a neuroanatomie. Nové objevy daly vznik moderním fyzioterapeutickým metodám, novému pojetí léčby. Tím vzniká obor fyzioterapie tak, jak ji známe dnes.

 

Vzdělání:

1992-1999 Gymnázium Vincence Makovského

                   v Novém Městě na Moravě

1999-2002 bakalářské studium Fyzioterapie na

                  Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity

2002-2004 navazující magisterské studium Zdravotní

                  vědy – směr Fyzioterapie a léč. rehabilitace na LF MU

 

Zaměstnání:

2004 – dosud fyzioterapeut v Nemocnici NMnM - přísp.org.,

            Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

2007 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání

          bez odborného dohledu

 

Odborné kurzy:

2005 Senzomotorická stimulace - 1. část, PhDr. Alena

         Herbenová, IPVZ Praha

2006 Senzomotorická stimulace - 2. část, PhDr. Alena

         Herbenová, IPVZ Praha

2006 Zmrzlé rameno, Miroslava Stodůlková Kuprová, Dis.,

         Buďfit, Praha

2006 Postizometrická relaxační terapie, MUDr. Kateřina Pek,

         Instruct, Praha

2006 Projekce bolesti v pohybovém aparátu, prim. MUDr.

         J. Korsa, Monáda, Praha

2006 Práce s neurál. strukturami na podkladě Maitland.

         konceptu, Doc. PaeDr. D. Pavlů, CSc., UNIFY-ČR, Praha

2006 Problematika jizev v rehabilitaci, MUDr. Jan Černý,

         Nemocnice Břeclav

2007 Kostrčový syndrom a dif. diag. vadného postavení pánve,

         doc.MUDr. M. Tichý, CSc., Monáda, Praha

2007 Stabilizace páteře, PhDr. Alena Herbenová, IPVZ Praha

2007 Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů,

         Dr. P. Švejcar, Instruct, Praha

2007 Nespecifické mobilizace, pí. Jebavá, BuďFit, Praha

2007 Význam opěrné funkce horní končetiny v terapii

         ramenního kloubu, J. Čápová, Jimramov

2008 Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě fčních poruch

         osového orgánu, Jarmila Čápová, Jimramov

2010 Tejpování, Miloslav Lesina, Buďfit, Praha

2010 Certifikovaný kurz Terapeutický koncept BPP,

         Jarmila Čápová, Jimramov

2013 Základy reflexní terapie plosky nohy I., (refl. lymfodrenáž),

         Mgr. E. Nebeská, NZZ – Fyzioterapie, Studio Letná, Praha

2013 Intenzivní kurz Feldenkreisovy metody, Zuzana Frank,

         FTVS UK, Praha

2013 Kineziotaping I., Bc. Kamil Štědrák, EduSpa College, Brno

2014 Základy reflexní terapie plosky nohy II. (moxování), Mgr.

         E. Nebeská, NZZ – Fyzioterapie, Studio Letná, Praha

2014 Kineziotaping II., Bc. Kamil Štědrák, EduSpa College, Brno

2014 Akrální koaktivační terapie I., PhDr. I. Palaščáková

         Špringrová, PhD., Lázně Darkov, Karviná Hranice

2014 Akrální koaktivační terapie II., PhDr. I. Palaščáková

         Špringrová, PhD., Lázně Darkov, Karviná Hranice

2014 Certifikovaný kurz Metody Mojžíšové, Hana Volejníková,

         Vyškov

2015 Kineziotaping – korekce, Bc. Kamil Štědrák, EduSpa

         College, Brno

2015 Využití bosu a foam rollerů ve fyzioterapii, Bc. L. Andrová,

         NCONZO, Brno

2015 Akrální koaktivační terapie v pediatrii, PhDr. I. Palaščáková

         Špringrová, PhD., Rehaspring, Čelákovice


2015 Něžná náruč rodičů, Eva Kiedroňová, IVEK, Praha
 
2015 SPS (SM systém dle MUDr. Smíška), Mgr. Alex Kling, Brno
 

2016 Plicní rehabilitace, K. Neumannová, Olomouc

2016 Dornova metoda plus, Z. Prouzová, Praha

2017 Spiraldynamik - Bederní páteř, Bc. Štěpán Haškovec, CKP Dobřichovice

2017 Spiraldynamik - Noha, Bc. Štěpán Haškovec, CKP Dobřichovice

2017 Funkční ruka, Bc. Štěpán Haškovec, Hrdinky, Žďár nad Sázavou

2017 Blackroll trenér, Mgr. Michal Peroutka, Nemocnice NMNM, p.o.

2017 Metoda 3x3, Renata Sahani Skálová, Centrum LOONA, Praha

2018 Certifikovaný kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného

        systému, NCONZO, Brno